05 Apr 2017
houtconstructies in onderaanneming

Wat is Skeletbouw?

Skeletbouw volgens Wikipedia: ‘Skeletbouw is een specifieke bouwmethode, waarbij de belastingen die op een gebouw werken, zowel de verticale als de horizontale, door een geraamte of skelet worden overgebracht naar de fundering. Gevels, muren en tussenwanden hebben alleen een ruimtescheidende functie’.

 

Houtskeletbouw, wordt afgekort als HSB.

 

Algemene voordelen en nadelen van skeletbouw

– Voordeel: constructies kunnen vrij nauwkeurig worden berekend.

– Voordeel: de ruimte(s) en gevels kunnen vrij worden ingedeeld.

– Nadeel: het vergt een zeer intensieve werkvoorbereiding.

 

Er zijn verschillende vormen van Skeletbouw onderverdeeld naar bouwmateriaal:

– Houtskeletbouw (HSB)

– Betonskeletbouw

– Staalskeletbouw

 

In dit artikel gaan we in op Houtskeletbouw (HSB)
 

Oorsprong en verspreiding HSB

HSB wordt het vaakst toegepast in gebieden waar veel hout beschikbaar is, of gebieden die niet over voldoende steenachtige materialen beschikken. Sinds de middeleeuwen was HSB eeuwenlang de belangrijkste bouwmethode voor woonhuizen in Midden-Europa en op de Britse eilanden, en geografisch bekeken is er sprake van een sterke spreiding van houtskeletbouw als constructiemethode. Zo is in Canada en de Verenigde Staten 90 % van alle woonhuizen  opgetrokken in HSB. Ook in de bosrijke gebieden van de tropen is hout in overvloed beschikbaar. Ten noorden van de Pyreneeën en de Alpen wordt traditioneel veel met hout(skeletbouw) gebouwd.

 

In België en Nederland was HSB oorspronkelijk erg populair in gebieden met weinig draagkrachtige bodems. Een goed voorbeeld hiervan is de Zaanstreek in Nederland. De aanvoer van hout over zee en de rivieren was eenvoudig. Het voordeel van hout is dat het een relatief licht bouwmateriaal is. Dit vereenvoudigt het transport van zowel de grondstof als de bouwelementen. Een ander belangrijk voordeel is dat een lichtere fundering bij HSB volstaat; dit is een belangrijke reden waarom bij het uitbreiden van gebouwen met een extra verdieping vaak gebruik wordt gemaakt van HSB.

 

Tegenwoordig wordt er voor het maken van gevel- en dakelementen in België vaak gewerkt met HSB. De elementen worden op een werf geproduceerd en per vrachtauto naar de bouwplaats gebracht. Vervolgens is het plaatsen van de elementen relatief eenvoudig, waardoor een gebouw zeer snel wind- en waterdicht kan worden gemaakt.

 

Het belangrijkste minpunt bouwen met houtconstructies en houten muren is het intensieve onderhoud vanwege het vochtige klimaat in België. Een houten skelet kan sneller gaan rotten en er is meer kans op vocht en schimmel.

 

 

Overwegingen voor houtskeletbouw (HSB)

HSB is over het algemeen de perfecte bouwtechniek voor zogenaamde passieve huizen en laag-energie woningen. Enkele overwegingen die een belangrijke rol spelen zijn:

– Isolatie

– Duurzaamheid & Milieuvriendelijk

– Goedkoper op termijn

– Snelle bouw

– Flexibel & Veilig

– Uitbouw van bestaande woning/gebouw

 

 

Isolatie

Bij HSB bestaan de binnenwanden uit verticale stijlen van hout, die op 40 of 60 cm van elkaar staan. Het isolatiemateriaal wordt daartussen, in het binnenblad geplaatst, en dus niet in de spouw zoals bij stenen bouw. Het grote voordeel is dat isolatiedekens minder snel verzakken. Verder is de kans op een koudebrug, koudestraling of condensatie nihil. Het isolatiemateriaal is dus in de dragende houtconstructie verwerkt. Hiermee wordt dus ruimte bespaard. HSB isoleert relatief goed tegen de kou vergeleken met gebouwen opgetrokken uit steen.

 

 

Duurzaamheid & milieuvriendelijk

HSB is energiezuinig, zowel tijdens de bouw als in het gebruik. Hout is een hernieuwbare grondstof, het is een duurzaam en volledig recyclebaar basismateriaal. Voor de opbouw van de elementen gebruikte vuren behoeven ook geen verduurzaming. HSB is niet alleen duurzaam voor het milieu, de woning heeft een zeer lange levensduur. De honderdduizenden woningen die in Scandinavië de afgelopen decennia met deze techniek zijn gebouwd, tonen aan dat HSB duurzaam is. In Scandinavië kiest men voor HSB omdat dit een droog en gezond woonklimaat garandeert. Vakkundig en milieuvriendelijk verduurzaamd (naald)hout staat garant voor een lange levensduur.

 

Goedkoper op termijn

De prijs voor het bouwen van een woning in HSB is niet goedkoper of duurder dan een gelijkaardige woning van steen. Op de lange termijn zult u echter ontdekken dat uw energiefactuur lager is dankzij de de hoge energiezuinigheid van de houtskeletconstructie.

 

Snelle bouw

HSB is een snelle bouwmethode omdat het uitermate geschikt voor prefabricatie. De elementen worden met kleine maatafwijkingen gefabriceerd, waardoor de aansluitingen nauwkeurig passend zijn. Verder is de inzet van materieel op de bouwplaats gering, waardoor  HSB uitermate geschikt is voor projecten waar weinig ruimte beschikbaar is. De ruwbouw kan na het plaatsen van de fundering in één dag wind- en waterdicht worden gemaakt. HSB is een droge bouwmethode met als gevolg dat er vrijwel geen sprake is van bouwvocht. Hierdoor hoeft de woning dus niet te worden drooggestookt, de zogenaamde ‘droogperiode’. Er kan dus direct worden gestart met de afwerking.

 

Flexibel & Veilig

HSB is een duurzame bouwtechniek die zich plooit naar alle stijlen. Gevels kunnen worden afgewerkt met baksteen, hout, pleister, zink of andere bouwmaterialen. Aan de buitenkant is niet te zien dat het HSB betreft. De huidige houtskeletwanden zijn van kwalitatief hoogstaand materiaal, ze zijn maatvast en flexibel. Bovendien is HSB niet brand gevaarlijker dan andere bouwmethodes. Bij brand verkoolt het hout langzaam en behouden de niet-verkoolde delen hun sterkte.

 

Uitbouw van bestaande woning/gebouw

Houtskeletbouw (HSB) is een flexibele, droge en lichte bouwmethode die uitermate geschikt is voor woninguitbreidingen. Deze bouwvariant is minder kostbaar dan vele andere bouwmethoden, terwijl aanpassingen en uitbreidingen eenvoudig te realiseren zijn. Het eigen gewicht van een houtskeletconstructie is slechts 25-30% van een overeenkomstige steenachtige bouwconstructie. De fundering kan dus lichter zijn omdat er met lichter materieel wordt gewerkt. HSB is de perfecte manier van bouwen voor het uitbreiden van een bestaande woning/gebouw. Door deze lichte bouwwijze is het mogelijk een extra bouwlaag op bestaande gebouwen aan te brengen, zonder de fundering aan te passen, dit is het zogenaamde ‘optoppen’. Verder kan een aanbouw in HSB een geweldige meerwaarde opleveren. Het contrast tussen het steen van de originele woning/gebouw en het hout van de HSB levert vaak mooie resultaten op.

 

BFY

Wij bij BFY willen u graag vrijblijvend adviseren over HSB, de mogelijkheden, de kosten, de constructies, de werkzaamheden, de planning, uitbouw of ‘optoppen’. Wij hebben een uitgebreid ervaring in het plannen en uitwerken van HSB-projecten. Onze onze onderaannemers uit Polen, Tsjechië en Slowakije zijn excellente vakmensen uit Midden Europa met een enorme ervaring in de HSB bouw. Wij werken uitsluiten met specialisten in het bouwen van HSB constructies. HSB bouw is vakwerk en onze mensen hebben de ervaring en vakmanschap in huis om geweldige houtskeletten uit te werken en te bouwen. Neem vrijblijvend contact met ons op.