22 Mar 2017
subsidies voor dak vlaamse bouw met Polen

Subsidies/premies voor isolatie van dakconstructies in Vlaanderen

 

Isolatie (of ‘woningisolatie’) maakt steeds vaker een deel uit van een gemiddelde Belgische woning. Het gevolg hiervan is dat isolatie ook steeds een groter deel van de de bouw/verbouwing van een project uitmaakt. Dit betreft in feite de initiële kosten. In de toekomst zullen er enorme kostenbesparingen voortvloeien uit de isolatie van uw woning/gebouw.

In dit artikel gaan we kort in op de voordelen van isoleren, maar dit artikel gaat vooral in op de subsidies/premies rondom isolatie van dakconstructies in het Vlaams Gewest. Welke subsidies er zijn, welke instanties zijn betrokken bij de aanvraag van premies, en de laatste wijzigingen ingevoerd door het Vlaams Gewest.

 

Voordelen van een goede isolatie
 Een belangrijk individueel voordeel is natuurlijk het financiële aspect van goede woningisolatie. Woningisolatie zal in eerste instantie veel geld kosten, maar het brengt na verloop van tijd heel wat besparingen met zich mee. Isolatie beschermt het huis tegen kou, warmte en vocht. Wanneer een gebouw goed is geïsoleerd, zult u vervolgens veel minder energie verbruiken om de temperatuur in uw woning aangenaam te houden, vocht buiten te houden en warmte binnen houden.
 
 De belangrijkste voordelen van isoleren:
 – Besparen op uw stookkosten
 – Goed voor het milieu
 – Gebruik maken van subsidies
 – Waardeverhoging van woning

 

Premies (subsidies)

Er bestaan verschillende premies en tegemoetkomingen voor de bouw, renovatie of aankoop van een woning. Met deze premies wil de overheid zoveel mogelijk mensen en gezinnen de kans geven een eigen woning te kopen en/of te verbeteren. De premies en tussenvormen waarop u aanspraak kunt maken verschillen sterk van gewest tot gewest. Daarnaast bestaan er ook diverse tussenvormen van provincies, gemeenten en netbeheerders.

Enkele voorbeelden van premies zijn:

– verbeteringspremies

– renovatiepremies

– premies voor energiebesparing

– premies voor renovatiewerken aan beschermde monumenten

– verhuistoelagen

– gratis verzekering gewaarborgd wonen (bij afsluiten van een hypothecaire lening)

 

Om recht te hebben op een premie dient er meestal aan enkele voorwaarden te worden voldaan. Deze voorwaarden hebben over het algemeen te maken met uw belastbaar inkomen, het kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, en/of de aard van het project

 

Voor verdere informatie over de toekenning van steun en de aanvraagprocedures kunt u terecht bij uw gewest. In België kunt u, voor meer informatie over de premies in de verschillende gewesten, terecht bij:

– Vlaams Gewest (http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie)
–  Brussels Hoofdstedelijk Gewest (http://www.brussel.irisnet.be/wonen-in-brussel/huisvesting), of
– Waals Gewest (http://www.wallonie.be/fr/demarche/theme-list/9)
Ieder gewest en iedere gemeente kent zijn eigen regelingen en procedures. Het kan erg lastig zij om te weten te komen in welke gevallen u een premie/subsidie kunt verkrijgen en wat de exacte voorwaarden zijn.

 

 

Een voorbeeld uit het Vlaams Gewest

 

Het doel van het Vlaams Gewest is dat iedere Vlaming in 2020 in een energiezuinige woning woont.

Deze ambitieuze doelstelling is door de Vlaamse overheid beschreven in het Energierenovatieprogramma 2020.
In Vlaanderen kunt u via 5 kanalen premies en voordelen ontvangen als u energiebesparende maatregelen uitvoert in uw woning. Deze kanalen zijn:
– uw netbeheerder
– de fiscus
– de Vlaamse Overheid
– uw gemeentebestuur
– uw provinciebestuur

 

Voorbeeld ‘Premies Dakconstructies’ in het Vlaams Gewest

Sinds januari 2015 geldt er de dakisolatienorm. In alle Vlaamse woningen is dakisolatie verplicht Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid in samenwerking met de netbeheerders voor een extra hoge premie van 23 euro per m2. Bovendien zorgt een project-promotor voor een professionele begeleiding van zowel de huurder als de verhuurder.

 

Vlaanderen gaat de premie regelingen in 2017 grondig wijzigen, afbouwen en/of hervormen.

 

 

Vanaf 2017 gaat Vlaanderen voor TOTAALRENOVATIE
 Er verandert heel wat onder de energiepremies vanaf 2017. Vlaanderen gaat voor de totaalrenovatie, wat tot gevolg heeft dat er vanaf 2017 een groot aantal wijzigingen plaatsvindt ten aan zien van de energiepremies.

 

Enkele wijzigingen t.a.v. premies voor dakconstructies vanaf 2017 zijn:
Hervorming/afbouw van individuele premies
Tot 2017 waren er verschillende individuele premies van kracht, wanneer u uw woning energiezuiniger wilde inrichten. In 2016 konden we nog genieten van verschillende individuele premies wanneer we onze woning energievriendelijker renoveerde, zoals premies dakisolatie en het na-isoleren van de spouwmuur, en dergelijke.

 

De Vlaamse regering heeft meerder keren aangekondigd dat het een aantal premies gaat            afbouwen. De nieuwe regelingen hebben grote invloed op m.n. premies voor dakisolatie en glasisolatie. Deze twee renovaties zorgen ervoor dat uw woning direct energiezuiniger is. Door het afbouwen van de premies wilde          de regering renoveerders aanmoedigen om in 2016 nog volop in te zetten op deze twee isolerende maatregelen. Maar vanaf heden gelden er andere regelingen.

Dakisolatiepremies vermindert van zes naar twee premies
De Vlaamse regering heeft een vereenvoudiging ingevoerd voor premies voor dakisolatie en zoldervloerisolatie. Vanaf 2017 is er een premie voor doe-het-zelvers, en een premie voor werken met aannemers.

Afgeschaft is het onderscheid in premies bij uw keuze van dikte van isolatiemateriaal (R-waarde van minstens 3,5 , 4 of 4,5 m²K/W). De dikte van isolatiemateriaal ligt vanaf nu (2017) vast op 4,5 m²K/W.

De 2 overgebleven premies zijn:

Eindfactuur 2017 Eindfactuur 2018
Dakisolatie via aannemer 6 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W) 6 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)
Dakisolatie doe-het-zelf 3 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W) 3 €/m² (R-waarde minstens 4,5 m²K/W)

De totaalrenovatiebonus.
De opzet hiervan is, dat u binnen vijf jaar drie of meerdere van onderstaande groene investeringen uitvoert in uw woning:

  • Dak
  • Beglazing
  • Muur
  • Vloer
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Ventilatie

De opbrengst voor u is een totaalrenovatiebonus bovenop de individuele premies. Als u drie ingrepen combineert, ontvangt u een bonus van 1250 euro. Combineert u  alle zeven investeringen, dan ontvangt u een maximale extra premie van 4750 euro.
Subsidiemodule van het Vlaams Gewest
De overheid heeft een subsidiemodule gecreëerd. Een hulpmiddel waarmee u redelijk eenvoudig kunt overzien welke premies/subsidie mogelijkheden er voor u kunnen gelden. De subsidiemodule geeft u een overzicht van alle mogelijkheden:
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.

Voer uw gemeente in, selecteer een activiteit en vind de premies/subsidies waar u recht op heeft!

 

Conclusie: combineer verschillende ingrepen en bespaar meer!

Wij bij BFY kunnen u hierbij adviseren. Met onze jarenlange ervaring weten wij de verschillende mogelijkheden en procedures bij de verschillende uitvoerende instanties. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Onze onderaannemers zijn zeer vakbekwaam en kennen alle voor- en nadelen van de verschillende isolatiematerialen en -mogelijkheden. Zij zorgen voor perfect geïsoleerde dakconstructies, muren, beglazing of de aanleg van zonnepanelen, of andere energiebesparende bouwconstructies voor uw project.

Post a comment

Solve : *
4 + 27 =